REOSIGURANJE

Budući da reosiguranje predstavlja najznačajniji instrument ovladavanja rizikom kojemu su izložena društva za osiguranje, pružajući poslove posredovanja u reosiguranju možemo Vam pomoći u dobivanju kapaciteta reosiguratelja i cesiji rizika u reosiguranje.

Široka paleta reosigurateljima sa velikim reosigurateljnim kapacitetima te naše dugogodišne iskustvo u poslovima reosiguranja omogućavaju nam plasman u reosiguranje gotovo svakog rizika po najboljim premijama reosiguranja.

Fakultativni ugovori

Naša poslovna suradnja i komunikaciju s nizom svjetskih reosiguratelja, omogućava nam da plasiramo u reosiguranje pojedinačan tzv, fakultativni ugovor o reosiguranju (primjerice kada obligatorni ugovor o reosiguranju pojedine vrste osiguranja ne pokriva predmetni rizik i ne postoji obveza reosiguratelja da rizik specijalnim prihvatom uključi u ugovor ili kada prelazi kapacitete obligatornog ugovora).

Obligatorni ugovori (Treaty)

Kod obligatornih ugovora o reosiguranju kod kojih je predmet osiguranja cjelokupni portfelj pojedine vrste osiguranja (primjerice reosiguranje polica obvezne automobilske odgovornosti, polica osiguranja imovine ili odgovornosti) možemo Vam pomoći prilikom pregovaranja u skladu sa zahtjevima i potrebama klijenta najprikladniju reosigurateljnu zaštitu bilo putem proporcionalnog (Kvota/Surplus ugovori)  ili neproporcionalnog ugovora (X/L ili višak štete).

Obratite nam se s punim povjerenjem za:

  • analizu postojećih zaključenih obligatornih ugovora o reosiguranju
  • usporedba sa alternativnim modelima ugovora o reosiguranju (primjerice isplativost prelaska sa proporcionalnog na neproporcionalni tip ugovora.

Kontakt:

Bojan Liška│Direktor
bojan.liska@riskpartner.hr│info@riskpartner.hr