OSIGURANJE

Kao posrednici u osiguranju i reosiguranju imamo središnju ulogu u prodaji proizvoda osiguranja i reosiguranja, pri čemu obavljamo poslove pokretanja, predlaganja ili obavljanja poslova pripreme za sklapanje ugovora o osiguranju, kao i pomoć pri izvršavanju prava koje imate iz ugovora o osiguranju, a posebno pri rješavanju odštetnih zahtjeva naslovljenih na društvo za osiguranje.

Osnovom pisane punomoći klijenta, obavljamo poslove u svezi s pregovaranjem s društvom za osiguranje čiji je predmet nastojanje da se klijentu u skladu s njegovim zahtjevima, odnosno potrebama, omogući sklapanje ugovora o osiguranju, štiteći pri tome interese našeg klijenta (ugovaratelja osiguranja).

Također naše klijente savjetujemo o proizvodima iz ponude velikog niza društava za osiguranje ili o proizvodima koje nudi samo određeni broj društava za osiguranje (primjerice zdravstvenio osiguranje ili osiguranje potraživanja). U tu svrhu za svakog klijenta provodimo nepristranu i dostatno opsežnu analizu osigurateljnih proizvoda dostupnih na tržištu, uz pismenu utemeljnost svojih savjeta.

 

Naše aktivnosti, odnosno poslovni kod posredovanja pri sklapanju ugovora o osiguranju su:

  1. Prepoznavanje rizika kojim ste izloženi i potreba za osiguranjem
  2. Stručna i nepristrana analiza Vaše postojeće osigurateljne zaštite
  3. Savjetovanje u vezi standardnih i nestandardnih (specijalnih) vrsta osiguranja
  4. Intelektualne i tehniče usluge u vezi s poslovima osiguranja
  5. Skretanje pozornosti na detalje ponuđenih pokrića i provjera usklađenosti sa zakonskim propisima ili zahtjevima (osobito važno kad je riječ o zakonski obveznim osiguranjima)
  6. Pregovaranje sa društvima za osiguranje za pokriće koje je u skladu sa najboljim lokalnim standardima i po najboljoj premiji
  7. Provjera sadržaja police osiguranja (dokument kojeg izdaje osiguratelj kao dokaz o sklopljenom ugovoru o osiguranju) da je sve u skladu sa traženim i kako je ispregovarano.
  8. Kontunirano praćenje ugovora o osiguranju sklopljenih našim posredovanjem, te eventualna izrada prijedloga izmjene ovih ugovora o osiguranju, radi što bolje osigurateljne zaštite.