Nikola Ćaćić│Direktor

Nikola Ćaćić, magistar prava, rođen 1976 godine u Zagrebu, ima više od 15 godina iskustva u osigurateljnoj branši, od čega je većinu dosadašnjeg radnog vremena proveo na izvršnim pozicijama jedne od najvećih osiguravajućih kuća u Hrvatskoj.

Područje ekspertize:

  • Koorporacijsko (in-house) pravno savjetovanje
  • Risk management osiguranja motornih vozila i osoba
  • Javna nabava – izrada i postupanju s dokumentacijom za nadmetanje i ponudama
  • Elektronička javna nabava (e-nabava)
  • Pokretanje i praćenje žalbenih postupaka u javnoj nabavi pri Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave
  • Compliance odnosno praćenje usklađenost sa pravnim propisima
  • Pravni okvir zaštita osobnih podataka
  • Rješavanje o pritužbama ugovaratelja osiguranja, osiguranika ili korisnika iz ugovora o osiguranju
  • Komunikacija i koordinacija sa nadzornim i drugim državnim tijelima
  • Sudjelovanje u izradi uvjeta, cjenika, programskih rješenja, organizaciji poslovnih procesa, internih pravilnika i specifičnih osigurateljnih pokrića