Bojan Liška│Direktor

Bojan Liška, magistar ekonomije, rođen 1979 godine u Zagrebu, sa 15+ godina iskustva u osigurateljnoj branši, sa fokusom rada u segmentu imovinskih osiguranja i osiguranja od odgovornosti. Od 2009 godine preuzima izvršnu funkciju jedne od najvećih osiguravajućih kuća u Hrvatskoj zaduženu za imovinska osiguranja, te nakon 4 godine preuzima izvršnu poziciju na razini Koncerna za poslove reosiguranja  za više od 5 osiguravatelja koji djeluju na više tržišta regije unutar grupe Osiguranja.

Područje  ekspertize:

  • Risk management osiguranja imovine i odgovornosti (građanska izvanugovorna, profesionalna odgovornost)
  • Osiguranje transportnih osiguranja (tzv. MAT- marine, aviation, transport)
  • Osiguranje po modelu ALL RISK (tzv. SVI RIZICI, osiguranje izgradnje po CAR/EAR modelu, CPI-CAR, ALOP)
  • NAT-CAT osiguranja i upravljenje rizicima
  • Područje reosiguranja i suosiguranja (fakultativna / obligatorna reosiguranja)
  • Razvoj novih proizvoda osiguranja